OSP Rzeszotary Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszotary


                                                                                                                OCHOTNICZA STRAŻ
                                                                                                                     POŻARNA   W
                                                                                                                  RZESZOTARACH

 • Najważniejszą karta historii jednostki jest rok 1945 w tym to roku uchwałą zebrania wiejskiego powstaje OSP Rzeszotary a inicjatorem jest druh Franciszek Palarusz.

 

 • W latach od 1946 do 1952 jednostka działa bardzo aktywnie miedzy innymi zostaje utworzony zespół artystyczno-wokalny , OSP przeprowadza pierwsze walne zebranie w którym naczelnikiem zostaje druh Władysław Jaworski , jednostka bierze udział w pierwszych gminnych zawodach sportowych.

 

 • W roku 1952 straż dostaje za aktywność samochód pożarniczy „Dodżdża".

 

 • Rok 1958 przyniósł pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach pożarniczych w Jeleniej Górze i otrzymanie głównej nagrody samochodu pożarniczego marki „Star 28".

 

 • OSP Rzeszotary poprzez kolejne lata otrzymuje wyróżnienia i odznaczenia za aktywna działalność , bierze również udział w zawodach różnych szczebli na których zajmuje czołowe miejsca.

 

 • Nadszedł rok 1972 który jest równie ważny w historii naszej OSP ponieważ rozpoczęło się zbieranie materiałów budowlanych pod budowę nowej upragnionej strażnicy.

 

 • Po długim oczekiwaniu w roku 1974 zaczęła się budowa remizy która trwała dwa lata i w 1976 nadchodzi czas uwieńczenia ciężkiej pracy i wielkie wydarzenie OTWARCIE NOWEJ REMIZY.
 • Przez kolejne lata jednostka nie zwalnia tempa i bierze czynny udział w licznych akcjach gaśniczych oraz w różnych zawodach zajmując czołowe miejsca.

 

 • Nawet rok 1981 w który wprowadzony jest stan wojenny nie przeszkadza RYCERZOM FLORIANA Z RZESZOTAR w kontynuowani swojej działalności .
 • W roku 1984 zostaje podjęta uchwała o fundacji sztandaru oraz Zarząd Wojewódzki podejmuje decyzje o utworzeniu Wojewódzkiego Muzeum Pożarnictwa przy wyróżniającej się OSP Rzeszotary.

 

 • Rok później straż otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo i obchodzi swoje 40 lecie powstania. Poprzez kolejne lata OSP ponownie bierze udział w akcjach gaśniczych oraz zawodach.

 

 • Rok 1995 zapisuje się równie ważnie w kartach historii jednostki bo w tym roku OSP obchodzi 50 rocznicę powstania i z tej okazji sztandar jednostki zostaje odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa i brązowa odznaką Związku OSP RP.Również w tym roku OSP wchodzi do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego awans ten otwiera nowe możliwości przed jednostką.Na efekty z przystąpienia do tego systemu nie trzeba było długo czekać bo w roku 1997 OSP dostaje wóz bojowy po karosacji marki Star.Rok 1997 przyniósł ze sobą powódź 100-lecia w której jednostka bierze udział ratując minie ludzkie i dobytki. Lata kolejne przepływały pod znakiem ciężkiej pracy na rzecz straży i brania udziałów w różnych akcjach ratowniczo – gaśniczych , uroczystościach jak i zawodach. Ważniejsze akcje tamtych lat to :Powódź w powiecie wałbrzyskim , gaszenie poligonów w powiecie bolesławieckim , pożar rozlewni win w Pątnowie , pożar cegielni w Kunicach oraz pożar huty miedzi Legnica .

 

 • W roku 2005 jednostka obchodzi święto 60 rocznice powstania

 

 • W roku 2008 jednostka po poczynieniu dużych starań otrzymuje nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy marki DAF 1700.Zakup tego auta w pełni finansuje Urząd Gminy Miłkowice. Podczas tej uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla naszych druhów ale jak i osób pomagającym w działalności naszej OSP. Również w tym dniu podczas uroczystej mszy św. zostaje odczytany dekret ówczesnego biskupa legnickiego o powołaniu naszego druha ks. Stanisława Kawzowicza na kapelana Gminnego strażaków Gminy Miłkowice.W lipcu 2009 roku jednostka bierze udział w usuwaniu skutków potężnej nawałnicy jaka przeszła nad naszym powiatem. Przez wiele dni druhowie walczyli ze zniszczeniami jakie pozostawił po sobie żywioł.

 

 • W 2010 roku OSP Rzeszotary bierze udział w usuwaniu skutków powodzi w Bogatyni oraz świętuje 65 rocznicę swojej działalności.Rok 2011 upływa pod znakiem doskonalenia umiejętności , zawodów pożarniczych oraz przede wszystkim działań ratowniczo – gaśniczych.W maju 2012 roku wypada 20 rocznica utworzenia struktur Państwowej Straży Pożarnej, a także 160 rocznica powstania Legnicy pierwszego oddziału ochotniczej straży ogniowej i z tej okazji w muzeum miedzi Legnica wraz z Komenda Miejska PSP Legnica organizuje wystawę na temat pożarnictwa pt .„Dzielna straż pożarna ludziom pomoc niesie..." .Nasza jednostka również ma swój odział w tym wydarzeniu udostępniając eksponaty z naszego muzeum. Wystawa cieszyła się ogromna popularnością zwiedzający mieli okazje cofnąć się choć trochę w czasie i zobaczyć czym kiedyś dysponowali strażacy.
 • Kolejny ważny rok dla struktur naszej OSP to rok 2013 ponieważ to właśnie w tym roku zostaje zaczęty remont i przebudowa strażnicy za co słowa uznania należą się ówczesnemu panu wójtowi Waldemarowi Kwaśny.Remont trwa do połowy 2014 r. Po zakończeniu obiekt prezentuje się bardzo okazale na zewnątrz jak w środku. Prace remontowe były w spół finansowane ze środków unijnych i niestety nie obejmowały pomieszczeń garażowych oraz socjalnych typowo przeznaczonych na potrzeby naszej jednostki , ale w tej sytuacji pomoc okazał nam pan Wójt Gminy Miłkowice pan Dawid Stachura oraz rada Gminy na czele z jej przewodniczącym panem Tadeuszem Gładyszem przeznaczając na ten cel dodatkowe środki. W przeciągu miesiąca czasu pomieszczenia zostają wyremontowane ,ale to nie koniec prac ponieważ nasz zarząd poczynił starania o wymianę tech bram garażowych i nasz upór opłacił się , dostajemy dotacje z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu w kwocie 10,825zł za co słowa uznania należą się dh Zbigniewowi Biłykowi. Kwota ta nie jest jeszcze wystarczająca na to zadanie , ale w tym momencie wielka pomoc okazało nam Nadleśnictwo Legnica na czele z panem nadleśniczym Janem Bacia . Po Paru tygodniach mamy zamontowane nowe bramysegmentowe. Również w tym roku jednostka reprezentuje powiat w zawodach wojewódzkich w Jeleniej Górze.

 

 • Rok 2015 rozpoczął się od wygranej w zawodach powiatowych w Prochowicach. Następnym zadaniem jest zorganizowanie obchodów 70 lecia powstania naszej straży. Pojawia się inicjatywa nadania nowego sztandaru przy tej okazji. Jesteśmy w pełni zadowoleni z tego że udało się nam dokonać zamierzonych celów bo za chwile nastąpi bardzo podniosła chwiali dla każdego Rycerza Floriana z Rzeszotar......

JEST TO KRÓTKI FRAGMENT HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOTARCH, KTÓRY ŻYCIE PISZE NADAL....

 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Pożar naczepy!
Wypadek busa w Rzeszotarach